Yang aku hidupkan dalam diriku adalah tanggung jawab dan kasih sayang. Aku wujudkan dalam mengasuh, mencintai, mendidik, dan membersamai anak-anakku.

Aku megasosiasikan tunas mawar dengan anak-anakku. Mereka sama sama hidup dan tumbuh. Setiap kali aku meragukan pilihanku menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, aku mengingat kembali mawar yang kutanam. Tunas-tunas itu akan muncul, tumbuh dan akhirnya mekar menjadi mawar yang indah apabila aku dengan  sepenuh hati merawat mereka. Begitupun anak-anakku, mereka juga akan tumbuh dan besar menajadi orang yg berbudi apabila aku tetap berpegang kepada rasa tanggung jawab dan kasih sayang yg menjadi hakikat diriku. Dengan begitu, aku bisa setia menjalankan panggilan hidup ku sebagai seorang Ibu.


Mita Hanifah